THẤT BẠI - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Không phát triểnEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Do được kiểm tra phòng ngừa thường xuyên, tình trạng không phát triển của trẻ sơ sinh thường không còn xảy ra ở các khía cạnh đe dọa sức khỏe. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một đứa trẻ không phát triển đúng cách, sự trợ giúp y tế là điều cần thiết.