ĐỘNG MẠCH HƯỚNG TâM - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Động mạch xuyên tâmEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Động mạch hướng tâm, cùng với động mạch ulnar, tạo thành phần tiếp nối của động mạch xương đùi, nhánh này phân nhánh ở cánh tay của hai động mạch trên qua một đường phân đôi. Trên đường đến ngón cái và các ngón khác, cô ấy kéo theo giọng nói