ĐỘNG MẠCH DƯỚI LƯỠI - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Động mạch dưới lưỡiEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Một trong vô số mạch máu trong đầu người là động mạch dưới lưỡi, có nguồn gốc từ động mạch ngôn ngữ (arteria lingualis). Nó đảm bảo cung cấp máu cho sàn miệng và các tuyến nước bọt. Tổn thương cô lập