KHỚP XƯƠNG ĐĨA - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Đĩa khớpEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Đĩa khớp là một đĩa khớp. Nó bao gồm sụn và mô liên kết. Có một số đĩa khớp ở những vị trí khác nhau trong cơ thể người.