RIFABUTIN - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rifabutin được coi là một trong số các thuốc tin lao. Đây là những loại thuốc kháng sinh đặc trị bệnh lao.