AXIT 5-AMINOLEVULINIC - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

Axit 5-aminolevulinicEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Axit 5-aminolevulinic, còn được gọi là 5-ALA, là một axit amin thuộc nhóm axit ketocarboxylic. Ở người, nó xuất hiện như một chất trung gian trong quá trình tổng hợp heme. Là một loại thuốc, axit 5-aminolevulinic được sử dụng trong điều trị tại chỗ của actinic