QUINIDINE - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Quinidine là những thuốc có thành phần hoạt chất thuộc nhóm thuốc chống loạn nhịp tim. Nó được sử dụng để điều trị một số nhịp tim không đều.