RỤNG TRỨNG - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

rụng trứngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rụng trứng là quá trình một tế bào trứng có khả năng sinh sản được tống ra khỏi buồng trứng. Điều này thường xảy ra vào giữa chu kỳ kinh nguyệt. Đối với sự thụ tinh của tế bào trứng, sự rụng trứng trước đó là cần thiết