RỤNG TóC - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Rụng tócEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rụng tóc chủ yếu là do di truyền hoặc liên quan đến tuổi tác và sau đó chủ yếu xảy ra ở nam giới. Có nhiều biện pháp can thiệp khác nhau.