NãO BỘ - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bộ não (ngôn ngữ kỹ thuật: đại não hoặc não) là trung tâm điều khiển của cơ thể, bao gồm các mô thần kinh, trong đó thông tin từ bên trong cơ thể được tích hợp và xử lý với thông tin từ thế giới bên ngoài. Cùng với R