ROTATOR CUFF - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Rotator cuffEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rotator cuff được hiểu là một nhóm cơ ở vai. Nó có tầm quan trọng lớn đối với khả năng vận động và ổn định của khớp vai.