CỨNG CỔ - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Cổ cứngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Cứng cổ, thường được gọi là cứng cổ, là tình trạng hạn chế cử động hầu như gây đau đớn ở vùng cổ và cổ. Nó có thể là tình trạng cứng cơ hoặc vấn đề về đĩa đệm. Tùy người nước ngoài