HỘI CHỨNG KHáNG CHOLINERGIC - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng kháng cholinergicEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Hội chứng kháng cholinergic là một loại nhiễm độc với các triệu chứng thần kinh. Các nguyên nhân phổ biến nhất là sử dụng quá liều hoặc sử dụng thuốc phiện. Điều trị bao gồm rửa dạ dày, bài niệu hoặc liệu pháp than hoạt