RUNG MẮT (U XƠ LỒI MẮT) - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Nhấp nháy mắt (u mạch máu nhấp nháy)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Rối loạn thị giác đột ngột được nhiều người cho là rất đáng sợ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể hoàn toàn vô hại. Nếu hiện tượng nhấp nháy mắt xảy ra lặp đi lặp lại và có thêm các phàn nàn, bác sĩ nhãn khoa nên đề phòng