U NANG CHOLEDOCHAL - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

U nang ống mật chủEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
U nang ống mật chủ là tình trạng giãn rộng giống như u nang của đường mật. Nguyên nhân của nó phần lớn là không rõ. Cần điều trị sớm do các biến chứng sau này.