VIêM ỐNG DẪN TRỨNG Và VIêM BUỒNG TRỨNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & CáCH ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Viêm ống dẫn trứng và buồng trứngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Viêm ống dẫn trứng và viêm buồng trứng (y học: viêm phần phụ) là những căn bệnh nguy hiểm trong lĩnh vực phụ khoa. Tình trạng viêm thường do nhiễm vi khuẩn. Bệnh có thể cấp tính hoặc mãn tính