KIỂM SOáT CâN NẶNG KHI MANG THAI - TỪ ĐIỂN & HƯỚNG DẪN Y KHOA - CỐ VẤN

Kiểm soát cân nặng trong thai kỳEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Cân nặng đóng một vai trò quan trọng trong thai kỳ. Tăng mười ký có sao không? Tăng cân bao nhiêu là bình thường, quá nhiều hay quá ít? Các bác sĩ liên tục kiểm tra cân nặng khi mang thai