GIẢM PROTEIN MáU - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Giảm protein máuEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Giảm protein máu được đặc trưng bởi nồng độ protein trong huyết tương giảm. Nó không phải là một căn bệnh độc lập, nhưng thường phát triển do kết quả của nhiều rối loạn khác nhau.