VAI - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC


Editor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Ngược lại với chi dưới, vai không phải gánh toàn bộ tải trọng của cơ thể người. Nó cũng được miễn dịch chuyển. Vì điều này, cô ấy có rất nhiều tự do đi lại. Tuy nhiên, cô cũng thường xuyên bị bệnh