NANG BẠCH HUYẾT - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Nang bạch huyếtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Các nang bạch huyết đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của con người. Chúng chứa một lượng lớn tế bào lympho B, chúng nhân lên thành tế bào miễn dịch khi chúng tiếp xúc với mầm bệnh.