TRICHINELLOSIS - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

TrichinellosisEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bệnh Trichinellosis hay còn gọi là bệnh giun xoắn là một trong những bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra. Căn bệnh được báo cáo là một trong những căn bệnh do giun ở người phổ biến nhất trên toàn thế giới.