TáO BóN - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

táo bónEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Táo bón (hay còn gọi là táo bón) là một triệu chứng phổ biến và được nhiều người biết đến. Đi tiêu khó khăn là đặc điểm của táo bón. Đi tiêu thường chậm trễ hoặc không đều và đặc quánh hầu như cứng hoặc có bùn