TẠI SAO CON TôI KHóC - TỪ ĐIỂN & HƯỚNG DẪN Y KHOA - TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ MỚI BIẾT ĐI-

Tại sao con tôi khócEditor Choice
Không gian dưới nhện
Không gian dưới nhện
Khóc là phương tiện biểu đạt duy nhất mà em bé có khi cố gắng kết nối với cha mẹ và người lớn. Không có gì lạ khi chúng là những khiếm khuyết thực sự, mà người mẹ nhanh chóng vì lợi ích của con mình