CHẤT BéO - CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Chất béo là một trong những thành phần chính của chế độ ăn uống của chúng ta. Nó là một nguồn năng lượng quan trọng, làm tăng hương vị của thức ăn và cần thiết để cơ thể có thể sử dụng các vitamin hấp thụ.