BáC SĨ TAI MŨI HỌNG - CHẨN ĐOáN, ĐIỀU TRỊ Và LỰA CHỌN BáC SĨ - BÁC SĨ

Bác sĩ tai mũi họngEditor Choice
Men
Men
Bác sĩ tai mũi họng hay còn gọi là bác sĩ tai mũi họng là một chuyên gia được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y học tai mũi họng. Anh ta có thể tự thành lập phòng khám hoặc làm việc tại phòng khám.