CẮT GHéP - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Cắt dánEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Cái gọi là bệnh cắt dán là một bệnh tự miễn đặc biệt. Trong bối cảnh của một bệnh tự miễn dịch, mô của chính cơ thể được hệ thống miễn dịch của cơ thể con người xem như một cơ thể lạ.