KHí PHẾ THŨNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Khí phổi thủngEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Khí thũng phổi là tổn thương phổi không thể phục hồi. Vì tổn thương hiện tại không thể hồi phục, liệu pháp điều trị khí phế thũng chỉ có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh