BàN MỔ - ỨNG DỤNG & LỢI íCH SỨC KHỎE - CÁC THIẾT BỊ Y TẾ


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bàn mổ là một trong những đồ dùng quan trọng nhất trong phòng mổ. Can thiệp phẫu thuật được thực hiện trên bệnh nhân trên đó.