MáY ĐO NHỊP TIM - ỨNG DỤNG & LỢI íCH SỨC KHỎE - CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

Máy đo nhịp timEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Máy đo nhịp tim được gọi là máy đo nhịp tim. Nó có thể đo số nhịp đập của tim mỗi phút.