BURSA - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bao hoạt dịch (bursa bao hoạt dịch) là một túi mô liên kết nhỏ có ở nhiều bộ phận của cơ thể và chứa đầy bao hoạt dịch (dịch khớp). Nó đóng vai trò như một bộ đệm bảo vệ giữa xương cứng và mô mềm như dây chằng