SPIRONOLACTONE - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH

SpironolactoneEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Spironolactone được gọi là chất đối kháng cạnh tranh với thụ thể đối với mineralocorticoid. Hoạt chất spironolactone thuộc nhóm dược lý thuốc lợi tiểu, có đặc tính tiết kiệm kali. Thuốc