ĐAU BUỐT - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Đau nhóiEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Đau hoặc đau như dao đâm là một nhận thức của các giác quan có thể cảm thấy như lạnh, nóng hoặc chạm vào. Đau có thể có nhiều dạng. Tuy nhiên, đây phải là một định nghĩa chung