TETRACYCLINE - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tetracyclines là thuốc thuộc nhóm thuốc kháng sinh. Chúng thuộc loại kháng sinh phổ rộng và được sử dụng trong các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.