Ù TAI - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Ù taiEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Ù tai được hiểu là tiếng ồn bệnh lý trong tai lặp đi lặp lại hoặc thậm chí xảy ra liên tục, tức là mãn tính. Những người bị ảnh hưởng nghe thấy âm thanh hoặc tiếng ồn khó chịu, thường xuất hiện như huýt sáo, đổ chuông hoặc vo ve