TRISOMY 13 (HỘI CHỨNG PATAU) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Trisomy 13 (hội chứng Pätau)Editor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Trisomy 13, còn được gọi là hội chứng Patau, là một khiếm khuyết di truyền hiếm gặp, trong đó nhiễm sắc thể số 13 xảy ra ba lần thay vì hai lần như bình thường. Nó dẫn đến vô số các bệnh và đặc điểm thể chất khác nhau, hầu hết trong số đó đã có trong