TĂNG TRƯỞNG - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Và BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

sự phát triểnEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Sự tăng trưởng khác nhau ở mỗi người và sự gia tăng chiều dài cơ thể diễn ra liên tục. Nhiều yếu tố đóng một vai trò trong việc phát triển. Sự tăng trưởng có thể được chia thành ba giai đoạn. Không phải lúc nào con người cũng phát triển theo cách phù hợp với loài