CHUYỂN DẠ - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Đau đẻEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Sự ra đời của một em bé luôn được xem như một sự kiện đáng mừng trong xã hội hiện đại. Sự ra đời của một em bé được báo trước khi bắt đầu chuyển dạ. Ngay cả khi mang thai cũng thường xuyên xảy ra hiện tượng chuyển dạ.