CHỨC NĂNG & BỆNH ADRENALINE - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hormone adrenaline của cơ thể ngày càng được tiết ra nhiều hơn, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, tác dụng tiềm tàng của hormone adrenaline từ lâu đã bị đánh giá thấp.