NGỨA HẬU MôN - NGUYêN NHâN, CáCH ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Ngứa hậu môn (ngứa hậu môn)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Ngứa hậu môn là ngứa vùng da xung quanh hậu môn. Điều này có thể có nguyên nhân cơ học, nhưng cũng có thể do vi khuẩn.