HỘI CHỨNG TUYẾN THƯỢNG THẬN - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng tuyến thượng thậnEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Hội chứng tuyến thượng thận là một nhóm bệnh liên quan đến dị tật của thận và các chi. Hội chứng acrorenal tồn tại ở những người bị ảnh hưởng từ khi sinh ra và được đặc trưng bởi một hội chứng lặn trên autosomal