MẠCH MáU - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Mạch máuEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Mạch máu là một cấu trúc hình ống dùng để vận chuyển máu. Mạch còn được gọi là tĩnh mạch và chỉ xuất hiện trong cơ thể người và động vật.