VIêM Vú - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

viêm vúEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Nhiễm trùng vú, hoặc viêm vú, là tình trạng viêm ở vú hoặc núm vú. Hầu hết nhiễm trùng vú xảy ra trong thời kỳ cho con bú sau khi mang thai. Nhưng vú nam cũng có thể v.d. khi chạy bộ bằng cách cọ xát