AXIT BUTYRIC - CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Editor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Nó có mùi nôn mửa xuyên thấu, và các nhân vật tội phạm sử dụng mùi hôi thối và hiệu ứng ăn da của nó để tấn công. Axit butyric có một chức năng quan trọng trong hệ tiêu hóa của chúng ta, cũng như đối với y học và hóa học