ĐAU CƠ XƠ HóA (HỘI CHỨNG ĐAU CƠ XƠ HóA) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Đau cơ xơ hóa (hội chứng đau cơ xơ hóa)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Đau cơ xơ hóa hoặc hội chứng đau cơ xơ hóa (FMS) là một tình trạng đặc trưng bởi cơn đau dữ dội khắp cơ thể. Nguyên nhân vẫn chưa được nghiên cứu và điều trị chủ yếu nhằm làm giảm các triệu chứng. Đau cơ xơ hóa