TẾ BàO THẦN KINH ĐỆM - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Tế bào thần kinh đệmEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Tế bào thần kinh đệm nằm trong hệ thần kinh và được phân tách về cấu trúc và chức năng khỏi các tế bào thần kinh. Theo những phát hiện gần đây, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý thông tin trong não và trong toàn bộ hệ thần kinh. Rất nhiều