CáC PHƯƠNG PHáP ĐIỀU TRỊ CAO HUYẾT áP TẠI NHà - TỪ ĐIỂN & HƯỚNG DẪN Y KHOA - HAUSMITTEL

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho bệnh cao huyết ápEditor Choice
Archicortex
Archicortex
Đặc biệt, ở các nước công nghiệp phát triển, huyết áp cao (tùy thuộc vào độ tuổi, bệnh này bắt đầu trung bình khi giá trị trên 140/90 mmHg xuất hiện trong một thời gian dài hơn) là một căn bệnh phổ biến của nền văn minh. Người ta ước tính rằng cứ mỗi giây có một người bị