CáC BIỆN PHáP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TẠI NHà - TỪ VỰNG & LỜI KHUYêN Y TẾ - HAUSMITTEL

Biện pháp khắc phục hậu quả tại nhàEditor Choice
Archicortex
Archicortex
Áp-tơ là một tổn thương rất đau nhưng vô hại đối với màng nhầy của lợi, khoang miệng, amidan hoặc lưỡi. Nguyên nhân của loét áp-tơ phần lớn chưa được biết rõ.