CHỨNG HO RA MáU - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Liệt nửa ngườiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tình trạng liệt một nửa cơ thể không hoàn toàn được gọi là liệt nửa người. Đây là một triệu chứng của một bệnh lý nghiêm trọng có từ trước và được kích hoạt do tổn thương ở phần não đối diện. Nếu có dấu hiệu liệt, ngay lập tức