MẤT TẾ BàO GỐC - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Tăng tế bào gốcEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Histiocytosis là tình trạng tăng bạch cầu bệnh lý. Hiện tượng cơ bào phổ biến nhất là chứng nguyên bào nuôi của tế bào Langerhans.