VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN: TINH CẦU HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NàO - TỪ ĐIỂN & LỜI KHUYêN Y KHOA - CỐ VẤN

Vi lượng đồng căn: các hạt cầu hoạt động như thế nàoEditor Choice
Ung thư biểu mô niệu quản
Ung thư biểu mô niệu quản
Ngày càng có nhiều người tin tưởng vi lượng đồng căn. Nhưng liệu các hạt cầu có hoạt động không? Hiệu quả của phương pháp vi lượng đồng căn đã được khẳng định từ lâu, ngay cả khi người ta khó tin. Các thành phần của các quả cầu được pha loãng đến mức bạn có thể tin rằng